שולחנות קפה Messa

פרוייקטים: דופלקס גן בקרית אונו
צילום: עדי גלעד