מרבץ Anushka

פרוייקטים: בית ביישוב אירוס
צילום: עדי גלעד