דירה בשהם

תכנון ועיצוב: ענבל ברקוביץ'
מוצרים: Anushka
צילום: ליאור גרונדמן